Allians - Kognitiv Psykoterapi KBT

Jag har mer 30 års erfarenhet av psykiatriskt och psykologiskt behandlingsarbete. Jag har bl. a. arbetat inom akutpsykiatri, rättspsykiatri och allmänpsykiatrisk öppenvård. Sedan 12 år tillbaka arbetar jag privat.
 
Förutom mitt psykoterapeutiska arbete på egen mottagning i Sala arbetar jag som handledare på Svenska Institutet för Kognintiv Psykoterapi i Stockholm. 
 
 
Nedan kan du läsa om vad jag arbetar med samt om mina utbildningar.
Till vänster i menyraden kan du gå in och läsa min beskrivning av vad KBT och Schematerapi är. Du kan även läsa om respektive behandlingsmetod om du går in på "länkar" i menyn. 
Kognitiv psykoterapi vid:
 • depression/nedstämdhet
 • sviktande självkänsla
 • ångest/oro
 • panikångest
 • social fobi
 • aggressionsproblematik
 
Schematerapi vid:
 • personlighetsrelaterade störningar
 • komplex problematik
 
Krissamtal vid:
 • separationer
 • trauman
 
Mindfullness vid:
 • stressrelaterad problematik
 • nedstämdhet
 
Parsamtal
 
Utbildningsterapi
för blivande terapeuter i KBT eller Schematerapi
 
Handledare
 KBT
 Schematerapi
 
Utbildningar
Leg. psykoterapeut
Auktoriserad av  Svenska Föreningen för Kognitiva- och Beteendeinriktade Terapier - sfKBT
 
Certicifierad  schematerapeut, advanced level
Certicifierad av International Society of Schema Therapy - ISST

Certicifierad handledare i Schematerapi
Certificierad av ISST

Handledare och lärare i psykoterapi
Utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Terapi
 
Leg. sjuksköterska
Spec. i psykiatri
 
 
MI Motivational Inteviewing
 
Mindfullness
 
Forensisk Riskbedömning
 
Miljöterapeutiska behandlingsformer
 
 
Site Builder drivs av Vistaprint